ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ประจำปี 2560
Posted by : Admin วันที่ : 07 มิ.ย. 2560 14:15:12

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV สู่การใช้ประโยชน์ และเพื่อกระตุ้นความสนใจให้บุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th สอบถามรายละเอียดโทร 0-2561-2445 ต่อ 508 และ 509 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย