ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
Posted by : Admin วันที่ : 07 มิ.ย. 2560 14:07:19

สำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560 เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ให้ได้รับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารแบบเสนอกิจกรรมฯ ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 508-509 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย