ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 02 พ.ย. 2560 11:23:26

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมได้ที่ http://www.nrct.go.th และ http://inventorday.nrct.go.th และสามารถส่งแบบนำเสนอผลงานฯ ได้ที่ E-mail : inventorday.rekm@nect.go.th ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-2288, 0-2561-2445 ต่อ 507 และ 509 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย