ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL
Posted by : Admin วันที่ : 08 มี.ค. 2560 10:03:22

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.16 No.2 July-December 2016 จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นเอกสารประกอบการค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อื่นๆ