ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”
Posted by : Admin วันที่ : 08 มี.ค. 2560 10:02:39

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และได้จัดส่งจดหมายข่าว วช. มายังมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ ทั้งนี้ จดหมายข่าว วช. สามารถเข้าชมและดาวน์หนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrdt.go.th หรือดูรายละเอียด จดหมายข่าว วช. ได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

จดหมายข่าว วช.

ข่าวล่าสุด อื่นๆ