ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา”
Posted by : Admin วันที่ : 31 ต.ค. 2559 14:52:10

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมในบริบทโลก : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมใน 12 ประเทศทั่วโลก และได้มีการจัดทำรายงานผลการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทยภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกิจการเพื่อสังคมในบริบทของประเทศไทย” (Country Brief : Thailand) ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการวิจัยได้ที่ https://www.britishcouncil.or.th/sites/default/files/thailand_-_social_enterprise_in_a_global_context_-_final_report.pdf ภายใต้หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2657-5628, 089-300-9839 หรือ E-mail : pasiwat.sutthirak@britishcouncil.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการกิจการเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย

 

ข่าวล่าสุด อื่นๆ