ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.15 No.2 July-December 2015 จำนวน 1 ฉบับ
Posted by : Admin วันที่ : 23 ส.ค. 2559 15:45:06

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอมอบวารสารวิชาการ KMITL SCIENCE AND TECHNOLOGY JOURNAL Vol.15 No.2 July-December 2015 จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเป็นเอกสารประกอบการค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อไป

ข่าวล่าสุด อื่นๆ