ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)
Posted by : Admin วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 03:47:24

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ที่ http://www.nrct.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวทุนวิจัย และ “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 503, 504, 505 หรือ 0-2579-1354 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อื่นๆ