ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือ บริติส เคานซิล (ประเทศไทย)
Posted by : Admin วันที่ : 20 มิ.ย. 2559 03:46:43

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือ บริติส เคานซิล (ประเทศไทย) เนื่องด้วย บริติส เคานซิล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) ในบริบทนานาชาติ : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา” เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันอุคมศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมใน 12 ประเทศทั่วโลก ขณะนี้ได้จัดทำรายงานผลการวิจัย “Social enterprise in a global : the role of higher education institution” และสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการวิจัยได้ที่ www.britishcouncil.or.th/programmes/society/social-enterprise/knowledgebase ภายใต้หัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2657-5628, 089-444-8820 หรือ E-mail : pasiwat.sutthirak@britishcouncil.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อื่นๆ