ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อื่นๆ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติส เคานซิล เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม Workshop
Posted by : Admin วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 03:41:42

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติส เคานซิล เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม Workshop ภายใต้โครงการ Professional Development Program แบ่งออกเป็น 2 โครงการย่อยดังนี้

          - โครงการสำหรับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นกลาง

          - โครงการสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานด้านการวิจัย

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.trf.or.th/pd2016-17 สมัครภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ฝ่ายวิชาการ สกว. 0-2278-8254 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อื่นๆ