ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / ทุนวิจัย


หมดเขตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 : สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1)
Posted by : Admin วันที่ : 18 พ.ค. 2560 09:52:19

สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตให้กับคณาจารย์และบุคคลากร ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทองค์ความรู้ใหม่ได้แก่ วิจัยความรู้พื้นฐาน/วิจัยและพัฒนา/วิจัยประยุกต์/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rri (ดาวน์โหลดไฟล์ หัวข้อ ทุนวิจัย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 5691 หรือ E-mail : rsurri@gmail.com (เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ มรส.80:ข้อเสนอโครงการ และ ประกาศ มรส.ด้วยเรื่องทุนวิจัย)