ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Posted by : Admin วันที่ : 07 ต.ค. 2563 11:02:30

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ซึ่งวารสารจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร และส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/index และส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 097-326-9713 

รายละเอียดเพิ่มเติม

bursa escort bursa escort