ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น
Posted by : Admin วันที่ : 22 มี.ค. 2561 09:16:27

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น 
    เปิดรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://hms.snru.ac.th
 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร