ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / อบรม/สัมนา


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package”
Posted by : Admin วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 15:27:30

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08-1661-0475 หรือ E-mail: phitsanu.k@acc.msu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา


şahin k porno izle şahin k porno izle