ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12
Posted by : Admin วันที่ : 09 ก.ค. 2564 16:16:57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย นำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2021 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 087-778-1901, 089-917-1107 E-mail: rsnc2021@gmail.com

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ