ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


วิทยาลัยเทคโนโลบีสยาม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
Posted by : Admin วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 15:04:47

✳วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5✳

ในหัวข้อ "ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา" (TECHCON 5th 2019) ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://techcon.siamtechu.net สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2878-5048
 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ