ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


กรมหม่อนไหม เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25
Posted by : Admin วันที่ : 31 พ.ค. 2562 14:43:31

✳กรมหม่อนไหม เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (International Congress on Sericulture & Silk Industry)✳
ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, lbaraki ประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.isccongress25th.org  ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 12 กันยายน 2562  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2558-7924 ต่อ 101, 102 หรือ E-mail: i_chi60@yahoo.com
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ