ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14"
Posted by : Admin วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:37:04

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 14" 

    ภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน"
    ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 ณ อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
    ส่งบทความภายในวันที่ 15 เมษายน 2561
    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc14/
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ