ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
Posted by : Admin วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:35:43

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" 
     ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
     ส่งบทความภายในวันที่ 30 พฤาภาคม 2561
     ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gnru2018.lpru.ac.th 
 

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ