ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลับบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Posted by : Admin วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:21:23

มหาวิทยาลับบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
    ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลับบูรพา
    ส่งบทความภายในวันที่ 25 เมษายน 2561
    ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th
 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ