ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 23 มี.ค. 2561 09:19:35

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" 
    ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
    ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
    ลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยและสึกาารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th 
 
 
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ