ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 15:26:24

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 ปี 2561 The 7th ICADA 2018-SSIS ในหัวข้อ “Surviving in a Disruptive Word: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ www.ICADA2018.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2727-3325-6, 0-2727-3612 หรือ E-mail: icada4papers@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ