ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11
Posted by : Admin วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 15:03:59

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และติดตามข้อมูล ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในกาพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/11th ส่งบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2649-5000 ต่อ 11018 – 11019 หรือ E-mail: swuresearch2018@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ