ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 31 ก.ค. 2561 09:56:39

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2562
ในโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th
 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย