ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Posted by : Admin วันที่ : 15 ส.ค. 2562 11:51:55

✳สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร และประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 2 ฉบับ  เพ้ื่่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดได้ที่ 

      1. วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี)
      2.  วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา    ส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2763-2704 และ 0-2763-2752
 

 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร