ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
Posted by : Admin วันที่ : 26 ก.ค. 2562 14:26:11

❄มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน❄

 ด้วย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Science Innovation for Sustainable Development: JSISD) เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถสอบถามรายละเอีนดเพิ่มเติมโทร 0-2423-9402-6 หรือ E-mail: JSISD@dusit.ac.th
 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


şahin k porno izle şahin k porno izle