ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
Posted by : Admin วันที่ : 22 มี.ค. 2561 09:17:18

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 
     เปิดรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.yru.ac.th
 

 

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร