ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศให้ทันอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 22 มี.ค. 2561 09:13:47

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ประกาศให้ทันอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ 
 
***ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561***
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2831-3203, 0-2831-3946
 
 

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย