ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สวก. ประกาศรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.)
Posted by : Admin วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:04:42

สวก. ประกาศรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พอว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 3 ประเภททุนได้แก่
 
ประเภททุน ช่วงที่รับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็ก และขนาดย่อม

     - ด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

     - ด้านสุขภาพ
2 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม 9 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
3. ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม 9 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สามารถศึกษารายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th หรือ http://rri.trf.or.th 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย