ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร”
Posted by : Admin วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 15:23:40

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” ภายใต้หัวข้อ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยให้ผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://alcw.com ส่งบทความภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-7567-3770-1 หรือ E-mail: alcwudas@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ