ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5
Posted by : Admin วันที่ : 09 พ.ย. 2560 13:45:38

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5 “The 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานสามารถส่งผลงานวิจัยและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icbir.tni.ac.th/2018 ส่งบทความภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2763-2752, 0-2763-2704 หรือ E-mail: icbir@tni.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ