ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561
Posted by : Admin วันที่ : 09 พ.ย. 2560 13:42:57

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน กระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th และ http://.inventorday.nrct.go.th สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ นักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 508, 517, 519 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย