ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (TCI กลุ่มที่ 2)
Posted by : Admin วันที่ : 07 พ.ย. 2560 11:59:57

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (TCI กลุ่มที่ 2) เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสามารถส่งบทความ และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.southeast.ac.th/SBC_Journal/index สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2744-7356-65 ต่อ 202 และ 203 หรือสอบถามได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด ตีพิมพ์บทความลงวารสาร