ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


ส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 : วิทยาลัยดุสิตธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ
Posted by : Admin วันที่ : 05 ต.ค. 2560 13:23:27

วิทยาลัยดุสิตธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious Hospitality and Tourism International Conference 2017” ภายใต้หัวข้อ “Gracious Hospitality and Tourism towards 2030” ระหว่างวันที่ 39 พฤศจิกายน 2560 – 1 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งนำเสนอเอกลักษณ์ของการสร้างประสบการณ์และการรับรู้ของความมี “อัธยาศัยไมตรี” ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dusitconference.com ส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ติดต่อ E-mail: info@dusitconference.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

iายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ