ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ตีพิมพ์บทความลงวารสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย."
Posted by : Admin วันที่ : 28 มี.ค. 2561 09:57:49

✳✳สถาบันวิิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย." ✳✳

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถศึกาารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.yru.ac.th/index.php/sci
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 063-749-0929, 073-299-699 ต่อ 3100
 
şahin k porno izle şahin k porno izle