ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2562
Posted by : Admin วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 10:13:36

✳มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2562✳

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2562 ( Ramkhamhang University and International Research Conference 2019) ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และความชำนาญในด้านวิจัย ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ www.rd.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร  0-2310-8694
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ


bursa escort bursa escort