ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / งานประชุมวิชาการ


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 28 พ.ค. 2562 15:29:51

✳สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2019 ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2727-3312 หรือ E-mail: nida.iccs@gmail.com
 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ