ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Posted by : Admin วันที่ : 25 ก.ค. 2562 13:09:50

✳สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง คือ

1. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563 รอบที่ 2 ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อขอรับทุนได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันยาง E-mail: researchraot@gmail.com ส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 สอบถามรายละเอียดโทร 0-2579-1576 ต่อ 307
 
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งหนังสือ "คู๋มือการใช้งานลิขสิทธ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ" 
 
      ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อประชาสัมพันธ์: หัวข้อหนังสือเวียน
 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย


şahin k porno izle şahin k porno izle