ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (FY2020)
Posted by : Admin วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 14:00:51

✳ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (FY2020)✳

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ประจำปี 2563 ในสาขา สัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
        ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย ได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 4 กันยายน 2562 ลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนได้ที่ http://www.nrms.go.th ได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 - 4 กันยายน 2562 
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ207 และ 0-2579-2285 
 

 

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย


şahin k porno izle şahin k porno izle