การจัดการความรู้

การจัดการความรู้


[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช มาตรา 103/7 โดย ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์
Posted by : Admin วันที่ : 15 ส.ค. 2559 14:58:12 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [G4]
 
เรื่อง ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช มาตรา 103/7
 
โดย ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด