การจัดการความรู้

การจัดการความรู้


[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง อิทธิพลจากช่องเปิดด้านนอกที่มีต่อการไหลของกระแสลมโดยวิธีธรรมชาติภายในช่องว่างระบบผนังกระจกสองชั้นแบบโถงสูงต่อเนื่อง โดย ผศ.สุวิชา เบญจพร
Posted by : Admin วันที่ : 15 ส.ค. 2559 14:57:13 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและออกแบบ  [G3]  
 
เรื่อง อิทธิพลจากช่องเปิดด้านนอกที่มีต่อการไหลของกระแสลมโดยวิธีธรรมชาติภายในช่องว่างระบบผนังกระจกสองชั้นแบบโถงสูงต่อเนื่อง
 
โดย ผศ.สุวิชา เบญจพร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด