การจัดการความรู้

การจัดการความรู้


[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำดับเพลิงฝอยที่เหมาะสมในการป้องกันอัคคีภัยเนื่องจากเพลิงไหม้แบบเจ็ทสำหรับภาชนะรับแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดย คุณฉัตรดนัย อำภา
Posted by : Admin วันที่ : 15 ส.ค. 2559 14:54:46 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] - ระดับชาติ 
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี [G2]  
เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำดับเพลิงฝอยที่เหมาะสมในการป้องกันอัคคีภัยเนื่องจากเพลิงไหม้แบบเจ็ทสำหรับภาชนะรับแรงดันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
โดย คุณฉัตรดนัย อำภา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด