การจัดการความรู้

การจัดการความรู้


[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การพัฒนาวิธี Loop-mediated Isothermal Amplification ในการตรวจหาเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis อย่างรวดเร็ว โดย คุณปัญญิศา โปติบุตร
Posted by : Admin วันที่ : 18 มิ.ย. 2558 14:32:15 แชร์ Facebook

ผู้จัดทำ : : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] กลุ่มแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  [G1]  
เรื่อง การพัฒนาวิธี Loop-mediated Isothermal Amplification ในการตรวจหาเชื้อ Ichthyophthirius multifiliis อย่างรวดเร็ว
โดย คุณปัญญิศา โปติบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวข้อการจัดการความรู้ล่าสุด