อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2558] เรื่อง การสร้างผลงานทางวิชาการ
Posted by : Admin วันที่ : 03 ต.ค. 2559 14:01:19

โครงการสัมมนา เรื่อง การสร้างผลงานทางวิชาการ โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.3015.30 น. ณ ห้อง 1-705 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

bursa escort bursa escort