อั้ลบั้มและกิจกรรม

อั้ลบั้มและกิจกรรม


[ปี 2557] งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558
Posted by : Admin วันที่ : 19 ส.ค. 2558 11:24:13

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคารDigital Multimedia Complex (ตึก 15) 

เอกสารโครงการ
รายงานผลการปฏิบัติการ :
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ :

ข่าวกิจกรรมล่าสุด