ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 5 ข่าว หน้า |

12
ธ.ค. 2561
เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

10
พ.ย. 2559
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2560

19
ต.ค. 2559
ส่งบทความภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

20
ม.ค. 2559
ส่งบทความภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2559

05
ต.ค. 2558
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2558

bursa escort bursa escort