ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 19 ข่าว หน้า | Prev1 2

15
มิ.ย. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริติส เคานซิล เชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม Workshop

05
ส.ค. 2558
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทศิษย

04
ก.ย. 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ CD งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “บันทึก (8) เปิดโลกงานวิจัย : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”

04
ก.ย. 2557
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1