Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 : สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) [00  543]

สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและพัฒนาบุคคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตให้กับคณาจารย์และบุคคลากร ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทองค์ความรู้ใหม่ได้แก่ วิจัยความรู้พื้นฐาน/วิจัยและพัฒนา/วิจัยประยุกต์/นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rri (ดาวน์โหลดไฟล์ หัวข้อ ทุนวิจัย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 5691 หรือ E-mail : rsurri@gmail.com (เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ มรส.80:ข้อเสนอโครงการ และ ประกาศ มรส.ด้วยเรื่องทุนวิจัย)

- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 : สถาบันวิจัยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
- ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการทุนหลังปริญญาเอก